18 Μαρτίου 2019, 17:37
0.0
°C
1025.0
hPa
10
%
0.0
UV
0
km/h
0.0
mm
3500
m
-28.0
°C
18 Μαρτίου 2019, 17:37
06:31
18:37
92
%
Αυξάνουσα Ημισέληνος
11 μέρες, 24 ώρες
05:03
15:29
Ψυχομετρία
18 Μαρτίου 2019, 17:37
0.0
°C
0.0
°C pot.
0.0
°C equiv.
-3.9
°C
Υγρό θερμόμετρο (Wet Bulb)
𝝙T=3.9
°C
1022.0
hPa
10
%
0.37
g/kg
3.75
g/kg
σε κορεσμό
-28.0
°C
61
Pa
613
Pa
σε κορεσμό
1.3031
kg/m³
0.93
kJ/kg
2.5
%