12 Δεκεμβρίου 2018, 04:49
0.0
°C
1017.0
hPa
10
%
0.0
UV
0
km/h
0.0
mm
3500
m
-28.0
°C
12 Δεκεμβρίου 2018, 04:49
07:38
17:02
20
%
Waxing Crescent
4 μέρες, 19 ώρες
21:41
11:23
Ψυχομετρία
12 Δεκεμβρίου 2018, 04:49
0.0
°C
0.0
°C pot.
0.0
°C equiv.
-3.9
°C
Υγρό θερμόμετρο (Wet Bulb)
 
1014.0
hPa
10
%
0.37
g/kg
3.78
g/kg
σε κορεσμό
-28.0
°C
61
Pa
 
613
Pa
σε κορεσμό
1.2929
kg/m³
0.93
kJ/kg
2.5
%