20 Νοεμβρίου 2018, 21:29
0.0
°C
1015.0
hPa
10
%
0.0
UV
3
km/h
0.0
mm
3500
m
-28.0
°C
-0.8
20 Νοεμβρίου 2018, 21:29
07:16
17:07
93
%
Αυξάνουσα Ημισέληνος
13 μέρες, 3 ώρες
03:51
15:51
Ψυχομετρία
20 Νοεμβρίου 2018, 21:29
0.0
°C
0.0
°C pot.
0.0
°C equiv.
-3.9
°C
Υγρό θερμόμετρο (Wet Bulb)
 
1012.0
hPa
10
%
0.38
g/kg
3.79
g/kg
σε κορεσμό
-28.0
°C
61
Pa
 
613
Pa
σε κορεσμό
1.2904
kg/m³
0.95
kJ/kg
2.5
%